Vol 1, No 1 (1996)

September

Table of Contents

S. Ya. Braude, A. V. Megn
9
P. V. Bliokh, V. V. Yaroshenko
PDF
25
A. I. Kalmykov, I. M. Fuks
PDF
31
K. P. Sokolov
PDF
42
V. M. Shulga, V. V. Myshenko, E. A. Nazarov, L. B. Knyazkov, A. V. Antyufeyev, L. M. Litvinenko, A. V. Lapinov, N. I. Zinchenko, L. E. Pirogov
PDF
54
L. E. Kopilovich, L. G. Sodin
PDF
61
D. M. Vavriv
PDF
70
V. G. Galushko, Yu. M. Yampolski
PDF
94
V. L. Fal’ko, S. I. Khankina, V. M. Yakovenko
PDF
104
S. N. Vorobyov, L. M. Litvinenko, S. L. Prosvirnin
PDF
110
Z. T. Nazarchuk, O. I. Ovsyannikov, T. D. Senyk
PDF
119