Vol 25, No 3 (2020)

DOI: https://doi.org/10.15407/rpra25.03

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

O. M. Ulyanov, V. V. Zakharenko, E. A. Alekseev, O. M. Reznichenko, I. O. Kulahin, V. V. Budnikov, V. I. Prisiazhnii, A. V. Poikhalo, V. V. Voytyuk, V. M. Mamarev, V. V. Ozhinskyi, V. P. Vlasenko, V. M. Chmil, I. K. Sunduchkov, M. M. Berdar, V. I. Lebed, M. I. Palamar, A. V. Chaikovskii, Yu. V. Pasternak, M. A. Strembitskii, M. P. Natarov, S. O. Steshenko, V. V. Glamazdin, O. I. Shubnyi, A. O. Kyrylenko, D. Yu. Kulyk
PDF
175
I. P. Kravtsov, V. V. Zakharenko, I. Y. Vasylieva, A. I. Shevtsova, S. M. Yerin, O. M. Ulyanov, O. O. Konovalenko, Y. V. Vasylkivskyi, A. I. Myasoyed
PDF
193

Radio Physics of Geospace

A. V. Paznukhov, Y. M. Yampolski, A. V. Koloskov
PDF
211
Y. Luo, L. F. Chernogor, K. P. Garmash, Q. Guo, Yu. Zheng
PDF
218

Scattering and Diffraction of Waves

L. N. Lytvynenko, V. V. Myshenko, V. V. Bortsov, V. M. Lisachenko, O. V. Polikarpov, V. K. Gavrikov, I. S. Spevak
PDF
231

Antennas, Waveguides and Quasioptics

M. I. Dzyubenko, S. A. Masalov, Yu. E. Kamenev, I. V. Kolenov, V. P. Pelipenko, V. P. Radionov, N. F. Dahov
PDF
240