Vol 5, No 2 (2000)

June

Table of Contents

P. V. Bliokh
PDF
113
A. V. Zalizovski, Yu. M. Yampolski, V. E. Korepanov, I. F. Dotsenko
PDF
118
A. M. Stadnik, G. V. Yermakov
PDF
125
A. V. Antonov, Yu. M. Gerasimov, N. V. Ruzhentsev, V. P. Churilov
PDF
131
Ya. M. Sobolev
PDF
137
A. A. Gurko
PDF
148
D. B. Kuryliak
PDF
152
O. V. Bagatskaya, M. P. Perepechay, S. N. Shulga
PDF
158
A. V. Gribovsky, L. M. Litvinenko, S. L. Prosvirnin
PDF
166
K. Schuenemann, S. V. Sosnytskiy, D. M. Vavriv
PDF
171
S. D. Priymenko, N. A. Khizhnyak
PDF
182
I. S. Falkovich, L. G. Sodin, N. N. Kalinichenko
PDF
195
V. P. Ryabuha, V. A. Tarshin
PDF
206