Vol 6, No 4 (2001)

December

Table of Contents

Ya. M. Sobolev
PDF
277
A. G. Boev, A. A. Yantsevich, N. N. Yasnitskaja
PDF
291
A. V. Zalizovski, V. G. Sinitsin, Yu. M. Yampolski
PDF
302
I. A. Dulova, Y. V. Kornienko
PDF
310
Ye. Ye. Lysenko, O. F. Pishko, V. G. Chumak, S. A. Churilova
PDF
317
Yu. A. Tsarin
PDF
323
V. Ya. Kapitanov, V. A. Kovalev
PDF
328
A. V. Gribovsky
PDF
332
G. I. Koshovy
PDF
337
L. G. Grechko, O. A. Davidova, V. M. Ogenko, N. G. Shkoda
PDF
344
Yu. V. Mitihin
PDF
353

Men of Science

IRA NASU
PDF
263