Vol 3, No 2 (1998)

June

Table of Contents

A. I. Kalmykov, V. M. Tsymbal, O. S. Kurekin, V. B. Yefimov, A. Y. Matvyeyev, O. S. Gavrilenko, V. V. Igolkin
PDF
119
V. G. Sugak
PDF
130
O. I. Sukharevsky, S. A. Gorelyshev, V. A. Vasilets, A. V. Muzychenko
PDF
137
S. Ya. Braude, A. V. Megn
PDF
147
A. G. Boev, T. E. Scherbinina
PDF
166
A. G. Boev, I. V. Bolimenko
PDF
173
L. F. Chernogor, K. P. Garmash, L. S. Kostrov, V. T. Rozumenko, O. F. Tyrnov, A. M. Tsymbal
PDF
181
L. F. Chernogor, K. P. Garmash, V. T. Rozumenko
PDF
191
V. V. Vynogradov, G. V. Litvinenko
PDF
198
A. V. Bakumenko, N. A. Khizhnyak
PDF
204
N. N. Gorobets, V. I. Kiyko
PDF
209
N. P. Yeliseyeva
PDF
217
S. L. Prosvirnin
PDF
226
K. Yu. Bliokh
PDF
231
D. P. Belozorov, Z. A. Spolnik, S. I. Tarapov
PDF
240
L. G. Grechko, V. N. Pustovit, V. V. Boiko
PDF
245