Vol 3, No 4 (1998)

December

Table of Contents

I. I. Eru
PDF
357
V. G. Galushko
PDF
365
S. F. Dyubko, V. A. Efremov, A. A. Katrich, E. A. Alekseev, V. G. Gerasimov, M. N. Efimenko, V. V. Ilyushin
PDF
368
V. G. Gerasimov, A. Ya. Anikeev, V. N. Didenko, V. N. Rjabyh
PDF
387
S. O. Masalov, O. O. Puzanov
PDF
393
S. V. Boriskina, A. I. Nosich
PDF
405
G. I. Koshovy
PDF
414
Yu. V. Arkusha, E. D. Prokhorov, I. P. Storozhenko
PDF
419
Yu. G. Danik
PDF
424
P. L. Tokarsky
PDF
434
V. N. Pustovit, L. V. Garanina, I. F. Mironuk, S. V. Shostak
PDF
441
O. I. Baskakov, S. V. Syrota
PDF
446