Vol 24, No 3 (2019)

DOI: https://doi.org/10.15407/rpra24.03

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

A. V. Antyufeyev, A. M. Korolev, O. M. Patoka, V. M. Shulga, O. M. Ulyanov, O. M. Reznichenko, V. V. Zakharenko, V. I. Prisiazhnii, A. V. Poichalo, V. V. Voityuk, V. N. Mamarev, V. V. Ozhinskii, V. P. Vlasenko, V. M. Chmil, V. I. Lebed, M. I. Palamar, A. V. Chaikovskii, Yu. V. Pasternak, M. A. Strembitskii, M. P. Natarov, S. O. Steshenko, V. V. Glamazdyn, A. S. Shubny, A. A. Kirilenko, D. Y. Kulik, A. M. Pylypenko
PDF
163

Radio Physics of Geospace

V. G. Galushko
PDF
184
A. V. Paznukhov, Y. M. Yampolski, A. V. Koloskov, C. Hall, V. E. Paznukhov, O. V. Budanov
PDF
195

Propagation, Diffraction and Scattering of Electromagnetic Waves

Yu. V. Svishchov
PDF
206

Antennas, Waveguides and Quasioptics

M. E. Ilchenko, I. K. Kuzmichev, T. N. Narytnik, S. V. Denbnovetsky, A. V. May
PDF
218