Vol 28, No 2 (2023)

DOI: https://doi.org/10.15407/rpra28.02

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

A. A. Stanislavsky, A. A. Koval, I. N. Bubnov, A. I. Brazhenko
PDF
95
V. V. Dorovsky, V. M. Melnik, A. I. Brazhenko
PDF
117

Wave propagation and remote sensing

I. G. Zakharov, L. F. Chernogor
PDF
130
V. G. Galushko, O. M. Vlasenko, Y. V. Bulakh
PDF
143

Radio frequency engineering

S. A. Pogarsky, D. V. Mayboroda
PDF
158

Waves in plasmas

M. M. Beletskii, I. D. Popovych
PDF
166

Men of Science

O. O. Kostenko, Yu. F. Logvinov, Yu. O. Pedenko
PDF
174