Vol 28, No 4 (2023)

DOI: https://doi.org/10.15407/rpra28.04

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

Y. V. Vasylkivskyi, O. O. Konovalenko, S. V. Stepkin
PDF
275

Scattering and Diffraction of Waves

V. V. Yachin, T. L. Zinenko, L. A. Kochetova, P. L. Mladyonov, S. V. Mizrakhy
PDF
287

Radio systems and signal processing

I. M. Mytsenko, A. N. Roenko
PDF
295
I. A. Dulova, N. V. Bondarenko
PDF
304

Radio frequency engineering

A. D. Khristenko
PDF
318

Electronics and photonics

M. I. Dzyubenko, I. K. Kuzmichev, V. A. Maslov, V. P. Radionov
PDF
329