Vol 27, No 2 (2022)

DOI: https://doi.org/10.15407/rpra27.02

Table of Contents

Scattering and diffraction of waves

L. M. Lytvynenko, S. O. Pogarsky, D. V. Mayboroda
PDF
83

Wave propagation and remote sensing

L. F. Chernogor, Yu. B. Mylovanov, Y. Luo
PDF
93
Yu. O. Pedenko
PDF
110

Radio systems and signal processing

G. P. Ermak, O. S. Vasilev, A. V. Varavin, M. V. Balaban, O. V. Fateev, V. M. Zheltov
PDF
121

Radio frequency engineering

A. V. Degtyarеv, M. M. Dubinin, O. V. Gurin, V. O. Maslov, K. I. Muntean, V. M. Ryabykh, V. S. Senyuta, O. O. Svystunov
PDF
129
I. V. Ivanchenko, V. A. Plakhtii, N. O. Popenko, M. M. Khruslov
PDF
140
V. V. Ovsyanikov, O. R. Beznosova
PDF
145

Waves in plasmas

M. M. Beletskii, I. D. Popovych
PDF
153

Personalia

PDF
161