Vol 15, No 4 (2010)

December

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

V. V. Zakharenko, K. Y. Mylostna, G. Fischer, O. O. Konovalenko, P. Zarka, J.–M. Grießmeier, B. P. Ryabov, D. M. Vavriv, V. B. Ryabov, H. O. Rucker, P. Ravier, M. A. Sidorchuk, B. Cecconi, A. Coffre, L. Denis, C. Fabrice, R. V. Kozhyn, D. V. Mukha, L. Pallier, J. Schneider, V. A. Shevchenko, V. V. Vynogradov, R. Weber, V. S. Nikolaenko
PDF
361
A. V. Antyufeyev, S. Y. Zubrin, A. M. Korol, O. M. Korolev, V. V. Myshenko, V. I. Piddyachiy, A. V. Poladich, V. I. Shkodin, V. M. Shulga
PDF
369
O. O. Konovalenko, I. N. Zhouck, A. A. Gridin, V. P. Bovkoon, I. N. Bubnov
PDF
376
V. N. Dudinov, G. V. Smirnov, V. G. Vakulik, A. V. Sergeev, A. E. Kochetov
PDF
387
O. V. Zakhozhay
PDF
399

Propagation, Diffraction and Scattering of Electromagnetic Waves

A. S. Bryukhovetski
PDF
408
M. E. Kaliberda, S. A. Pogarsky
PDF
425
L. P. Yatsuk, D. Y. Penkin
PDF
434
M. M. Legenkiy
PDF
442

Radio Physical Problems of Radar, Radio Navigation, Communications and Remote Sensing

A. G. Boev, A. A. Boeva, A. Y. Matvyeyev
PDF
453

Radio Physics and Electronics Applications

N. L. Yevich, Y. Y. Prokopenko
PDF
462