Vol 19, No 4 (2014)

DOI: https://doi.org/10.15407/rpra19.04

December

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

A. V. Antonov, V. N. Melnik, A. A. Konovalenko, V. V. Dorovskyy, H. O. Rucker, T. Zaqarashvili, A. A. Stanislavsky, A. A. Koval
PDF
295
V. S. Tsvetkova, V. M. Shulga, L. A. Berdina
PDF
307
Y. V. Kornienko, S. I. Skuratovskiy
PDF
317

Radio Physics of Geospace

A. V. Koloskov, Y. M. Yampolski, A. V. Zalizovski, V. G. Galushko, A. S. Kascheev, C. La Hoz, A. Brekke, V. S. Beley, M. T. Rietveld
PDF
324
I. F. Domnin, S. V. Katsko, M. V. Lyashenko, L. F. Chernogor
PDF
336

Propagation, Diffraction and Scattering of Electromagnetic Waves

M. E. Kaliberda, L. M. Lytvynenko, S. A. Pogarsky
PDF
348

Radio Spectroscopy

A. S. Kutsenko, N. L. Pogrebnyak, S. F. Dyubko
PDF
358
E. A. Alekseev, V. V. Ilyushin, A. A. Mescheryakov
PDF
364

Radio Physics and Electronics Applications

V. A. Volkov, D. M. Vavriv, E. V. Bulakh, A. A. Kravtsov
PDF
375