Vol 11, No 3 (2006)

September

Table of Contents

Radio Physics of Geospace

L. M. Kagan, M. J. Nicolls, M. C. Kelley, V. L. Frolov, V. V. Belikovich, N. V. Bakhmet’eva, G. P. Komrakov, D. I. Nedzvetski, V. P. Uryadov, Yu. M. Yampolski, V. G. Galushko, A. V. Koloskov, A. V. Zalizovski, S. B. Kascheev, N. F. Blagoveshenskaya, V. A. Kornienko, T. D. Borisova, A. V. Gurevich, G. G. Vertogradov, V. G. Vertogradov, T. S. Trondsen, E. Donovan
PDF
221
V. G. Galushko, A. S. Kascheev
PDF
242

Scattering and Diffraction of Waves

A. S. Bryukhovetski
PDF
254
M. V. Nesterenko, V. A. Katrich, V. M. Dakhov
PDF
264

Radio Physical Problems of Radar, Radio Navigation, Communications and Remote Sensing

D. M. Vavriv, V. V. Vynogradov, V. A. Volkov, R. V. Kozhyn, O. O. Bezvesilniy, S. V. Alekseenkov, A. V. Shevchenko, A. A. Belikov, M. P. Vasilevskiy, D. I. Zaikin
PDF
276

Microwave Phenomena in Devices, Components and Systems of Scientific Instruments

I. I. Eru
PDF
298

Short Notes

V. M. Kontorovich
PDF
308