Vol 20, No 1 (2015)

DOI: https://doi.org/10.15407/rpra20.01

March

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

M. R. Olyak
PDF
3
A. I. Brazhenko, V. M. Melnik, A. V. Frantsuzenko, H. O. Rucker, M. Panchenko
PDF
10
V. A. Shepelev
PDF
20
I. A. Dulova, Y. V. Kornienko, S. I. Skuratovskiy
PDF
30

Radio Physics of Geospace

L. Ya. Emelyanov, T. G. Zhivolup, S. A. Soroka, O. K. Cheremnykh, L. F. Chernogor
PDF
37
L. F. Chernogor, Y. B. Milovanov
PDF
48

Propagation, Diffraction and Scattering of Electromagnetic Waves

S. L. Berdnik, V. A. Katrich, V. I. Kiyko, M. V. Nesterenko
PDF
64
O. M. Sharabura, D. B. Kuryliak
PDF
76

Radio Physics and Electronics Applications

V. I. Piddyachiy
PDF
86