Vol 22, No 2 (2017)

DOI: https://doi.org/10.15407/rpra22.02

June

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

A. O. Skoryk, O. M. Ulyanov, V. V. Zakharenko, A. I. Shevtsova, I. Y. Vasylieva, M. S. Plakhov, I. M. Kravtsov
PDF
93
V. M. Shulga, O. V. Antyufeyev, S. Y. Zubrin, V. V. Myshenko, V. I. Piddyachiy, A. M. Korolev, O. M. Patoka
PDF
112

Radio Physics of Geospace

L. F. Chernogor
PDF
123
L. F. Chernogor, M. B. Shevelyov
PDF
138

Scattering and Diffraction of Waves

A. S. Bryukhovetski, A. V. Vichkan’
PDF
146

Radio Physical Problems of Radar, Radio Navigation, Communications and Remote Sensing

V. G. Galushko, D. M. Vavriv
PDF
157