Vol 28, No 3 (2023)

DOI: https://doi.org/10.15407/rpra28.03

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

A. A. Stanislavsky, A. A. Koval, I. N. Bubnov, A. I. Brazhenko
PDF
183
Y. V. Vasylkivskyi, O. O. Konovalenko, S. V. Stepkin
PDF
201

Wave propagation and remote sensing

L. F. Chernogor, Yu. B. Mylovanov
PDF
212
A. V. Bukin, V. G. Gutnik, Yu. F. Lohvinov, N. G. Reznichenko
PDF
224

Radio frequency engineering

V. V. Ovsyannikov, M. M. Gorobets, V. V. Gerasimov
PDF
234

Electronics and photonics

I. K. Kuzmichov, O. E. Кogut, B. I. Muzychishin, O. Yu. Popkov, O. B. Senkevych
PDF
243

Radio Spectroscopy

E. A. Alekseev, V. V. Ilyushin, V. V. Budnikov, M. L. Pogrebnyak, L. B. Kniazkov
PDF
257

Personalia

PDF
271