Vol 17, No 3 (2012)

September

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

V. M. Melnik, A. I. Brazhenko, O. O. Konovalenko, V. V. Dorovskyy, A. V. Frantsuzenko, H. O. Rucker, M. Panchenko, A. A. Stanislavsky
PDF
199
S. L. Rashkovskiy, A. S. Belov, A. S. Ivanov, A. B. Lozynskyy, V. A. Shepelev
PDF
207

Radio Physics of Geospace

V. G. Galushko, A. O. Sopin, Yu. M. Yampolski
PDF
218
I. F. Domnin, D. V. Kotov, L. F. Chernogor
PDF
233
L. F. Chernogor
PDF
240

Propagation, Diffraction and Scattering of Electromagnetic Waves

V. P. Borulko, O. O. Drobakhin, D. V. Sidorov
PDF
253
A. V. Gribovsky, O. A. Yeliseyev
PDF
264
J. V. Antonenko, A. V. Gribovsky
PDF
276

Radio Physical Problems of Radar, Radio Navigation, Communications and Remote Sensing

F. I. Bushuev, N. A. Kalyuzhny, A. P. Slivinsky, A. V. Shulga
PDF
282