Vol 8, No 4 (2003)

December

Table of Contents

A. V. Megn, N. K. Sharykin, V. V. Zakharenko, V. G. Bulatsen, A. I. Brazhenko, R. V. Vashchishin
PDF
345
Yu. I. Malyshenko, A. N. Roenko
PDF
357
V. M. Kuzmichov, S. V. Pogorelov
PDF
369
P. L. Mladyonov, S. L. Prosvirnin
PDF
375
A. I. Kozar
PDF
383
V. G. Galushko, O. V. Budanov, Yu. M. Yampolski
PDF
393
A. Yu. Sirotin
PDF
403
A. E. Moiseenko, V. D. Naumenko, A. N. Suvorov, A. R. Syrov
PDF
421
O. M. Korolev, V. M. Shulga
PDF
429
O. V. Bagatskaya, V. I. Fesenko, S. N. Shulga
PDF
437