Vol 17, No 4 (2012)

December

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

O. O. Konovalenko, V. V. Koshovyy, A. B. Lozynskyy, A. A. Stanislavsky, V. A. Shepelev, O. L. Ivantyshyn, B. S. Kharchenko, R. A. Lozynskyy, A. I. Brazhenko, E. P. Abranin, A. A. Koval
PDF
295
M. R. Olyak
PDF
301
G. V. Karnaushenko
PDF
311

Radio Physics of Geospace

I. F. Domnin, L. Ya. Emelyanov, M. V. Lyashenko, S. V. Kharytonova, L. F. Chernogor
PDF
320
V. F. Pushin, L. F. Chernogor
PDF
333
V. P. Burmaka, I. F. Domnin, L. F. Chernogor
PDF
344
L. F. Chernogor, V. V. Barabash
PDF
353

Propagation, Diffraction and Scattering of Electromagnetic Waves

M. E. Kaliberda, L. M. Litvinenko, S. A. Pogarsky
PDF
362
A. V. Strizhachenko, S. N. Shulga, A. A. Zvyagintsev
PDF
369

Radio Physical Problems of Radar, Radio Navigation, Communications and Remote Sensing

V. G. Gutnik, V. N. Gorobets, Yu. V. Goncharenko
PDF
376